[ข้อมูลเมื่อ  12 เมษายน 2555]

         

1. จุดประสงค์การสร้าง

1.1 ใช้ทดลองการทำงานของไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ PIC18F1220 หรือ PIC18F1320 โดยกำหนดบอร์ดให้เป็นบอร์ดหลักในการทำงาน
1.2 เพื่อศึกษา ทดลองเขียนโปรแกรมใช้งานไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยภาษา แอสเซมบลี้ ภาษาซี หรือถาษาเบสิก
1.3 ใช้โปรแกรมข้อมูลในตัวไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยโปรแกรม Bootloader โดยไม่ต้องมีเครื่องโปรแกรมไอซีในภายหลัง เมื่อทำการทดลอง
1.4 เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยเพิ่มอุปกรณ์ในการตวบคุมภายนอกผ่านบอร์ด ที่สร้างขึ้นเพิ่มเติมภายหลัง

ไอซีเบอร์ PIC18F1220 และ เบอร์ PIC18F1320 ที่นำมาใช้งานมีหน่วยความจำ และคุณสมบัติต่างๆดังรายละเอียดตารางข้างล่างนี้

 

2. วงจรและการทำงาน

      
  2.1 แหล่งจ่ายไฟของวงจรได้จาก AC หรือ DC อแดปเตอร์ค่าประมาณ 12 โวลต์โดยผ่านวงจรไดโอดบริดจ์เรกติไฟเออร์ BD1 จะทำหน้าที่แปลงสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง และยังทำหน้าที่จัดขั้วของไฟฟ้ากระแสตรงให้ถูกต้อง ในกรณีที่ป้อนแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงที่มีขั้วไม่แน่นอน
  2.2 IC1 เบอร์ 7805 ซึ่งทำหน้าที่รักษาระดับแรงดันเอาต์พุตให้คงที่ 5 โวลต์ ป้อนเป็นไฟเลี้ยงให้กับวงจร โดยมีตัวต้านทาน R2 จำกัดกระแสให้กับ LED1 ทำหน้าที่แสดงสถานะการทำงานของวงจร
  2.3 ตัวเก็บประจุ C3 และ C4 จะทำหน้าที่กรองแรงดันที่เกิดจากการกระเพื่อมของสัญญาณ ให้ราบเรียบมากขึ้น โดยมี C8 และC5 ทำหน้าที่กรองความถี่สูงซึ่งอาจเกิดจากอุปกรณ์ที่อยู่ภายในของไอซี
  2.4  จากวงจรเลือกใช้ไอซีเบอร์ PIC18F1220 หรือ PIC18F1320 โดยมีสัญญาณนาฬิกาจาก C1,C2,X1 ใช้ค่า C1,C2 ที่ 30 pF ความถี่ของคริสตอล 20 MHz
  2.5 ในวงจรจะมีแอลอีดี L1 ต่อที่ RB5 ,L2 ต่อที่ RB0 และสวิตซ์ SW1 ต่อที่ RA1,SW2 ต่อที่ RA3 ที่ใช้สำหรับทดสอบในการเขียนโปรแกรม
  2.6 ไอซี MAX232 ใช้สำหรับติดต่อข้อมูลผ่านทางพอร์ตอนุกรม โดย ปรับมาตรฐานระดับแรงไฟให้เป็นไปตามมาตรฐาน RS232

        บอร์ดทดลองที่ตั้งใจไว้คือสามารถใช้ทดลองสำหรับการเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองศึกษาการทำงานของไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC โดยใช้โปรแกรมภาษาซี เช่น CCS C , mikroc C หรือภาษาเบสิก MicroCode Studio แต่ก็ยังสามารถที่จะนำบอร์ดทดลองที่สร้างขึ้นมา มาทำการโปรแกรมข้อมูลลงในตัวไอซีที่เรียกว่า Boot loader เพื่อใช้สำหรับการทดลอง ซึ่งเป็นการนำไอซ ีPIC มาพัฒนาใช้งานให้สะดวก และง่ายมากขึ้นสามารถที่จะโปรแกรมข้อมูลลงในตัวเองได้

   คุณสมบัติที่ยังเหลือเปิดอ่านจาก Datasheet ดูเพิ่มเติมได้ที่ Microchip

แผ่น PCB ต้นแบบ(สีเหลือง) ได้รับการสนับสนุนจาก www.innotechpcb.com/

3. ขั้นตอนในการสร้าง

                3.1 แผ่นวงจรพิมพ์ และด้านการวางอุปกรณ์

            

เฉพาะ PCB มีเหลือแบ่งจำหน่ายในราคาแผ่นละ 80 บาทพร้อมส่ง ไม่มีอุปกรณ์ใดๆ จำหน่ายเพิ่มเติม  

               3.2 การเตรียมอุปกรณ์
                              ควรเตรียมกระดาษสีขาว (A4, F4) ไว้สำหรับรองพื้นเวลาที่เราบัดกรี เพราะอุปกรณ์บางชิ้นมีขนาดเล็กมากจนต้องเล่นซ่อนหากันบนโต๊ะทำงาน อีกอย่างก็เพื่อจะเก็บเศษของตะกั่ว และขาของอุปกรณ์ที่ตัดทิ้งแล้วได้สะดวก และที่สำคัญของนักทดลองก็คือการบันทึกข้อมูลในขณะที่ทำการสร้าง

ขนาดของอุปกรณ์ ผลการทดลอง หรือ ตำแหน่งต่างๆของขาอุปกรณ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในครั้งต่อไป ดังนั้นเราจึงต้องมีบอร์ดหนีบการดาษบันทึกผลไว้เสมอ การวางตำแหน่งต่างๆ ของเครื่องมือบนโต๊ะปฏิบัติงานก็เป็นเรื่องทีสำคัญมาก เพราะคงไม่อยากให้สายมิเตอร์มีตำหนิจากปลายหัวแร้ง ดังนั้นในการทำงาน เราควรจะวางโดยแยกประเภทเครื่องมือวัด และทดสอบไว้ทางด้านซ้ายมือ ส่วนเครื่องมือหนักประเภทคีม หัวแร้ง ควรจะอยู่ทางด้านขวามือ

            3.3 ข้อแนะนำในลำดับการวาง และบัดกรีอุปกรณ์

1 ให้บัดกรีตัวต้านทาน และ ไดโอด ก่อนหลังจากนั้นจึงตัดขาอุปกรณ์ เพื่อนำมาเป็นจุดต่อในบอร์จำนวนทั้งหมด 5 จุด
2 ให้บัดกรี โดยเริ่มจากภาคแหล่งจ่ายไฟ จนถึงคอนเน็คเตอร์ต่างๆ ไปเป็นลำดับ หลังจากนั้นให้ทำการทดสอบ โดยสังเกตที่หลอดแอลอีดี LED1 สว่าง และวัดไฟที่ขาคอนเน็กเตอร์ตามจุดที่ระบุแรงไฟ ได้ 5 โวลท์
3 ให้บัดกรีในส่วนของวงจรไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ และไอซี MAX 232 ตามลำดับ
4 ใช้คอนเด็นเซอร์ขนาดเล็ก ที่ไม่สูง เพื่อสะดวกในการเพิ่มเติมบอร์ด เมื่อนำมาประกอบในลำดับต่อไป