Microcontroller     

Board 7 Sigment 2 digit        


 

        วงจรรูปเราจะนำแอลอีดี 7 ส่วนมาต่อใช้งานร่วมกัน โดยการต่อขาของแอลอีดี 7 ส่วนในแต่ละเซกเมนต์ขนานกับเซกเมนต์เดียวกันของแอลอีดี 7 ส่วนตัวอื่นๆ ทุกตัว แล้วใช้หลักการแสดงผลแบบมัลติเพล็ก (Multiplexed display) โดยให้แอลอีดี 7 ส่วนติดทีละหลัก จะควบคุมส่วนที่เป็นขาคอมมอน(Common) ของแอลอีดี 7 ส่วน แต่ละตัวให้ทำงาน โดยจะใช้ทรานซิสเตอร์ชนิด PNP ทำหน้าที่เป็นสวิตซ์ ในการมัลติเพล็กเพื่อที่จะเลือกแอลอีดีหลักใดก็ได้ โดยจะกำหนดสถานะของลอจิกพอร์ตที่ต่อกับขาเบสของทรานซิสเตอร์ เพื่อใช้ควบคุมการปิดเปิดที่ขาคอมมอนของแอลอีดี 7 ส่วน โดยถ้าหากให้สถานะเป็น ลอจิก "0" หรือใช้คำสั่ง CLR bit จะทำให้ทรานซิสเตอร์นำกระแส ส่งผลให้แอลอีดี 7 ส่วนของตัวที่ต่อกับทรานซิสเตอร์สว่างตามเซกเมนต์ที่ถูกกำหนดโดยพอร์ต P1.0-P1.7 โดยที่สามารถจะมองเห็นการดับของแอลอีดี 7 ส่วนแต่ละหลักได้ทัน ทำให้มองเห็นเหมือนกับว่าแอลอีดี 7 ส่วนแสดงผลทุกหลักติดพร้อมๆกัน

 

 

 

ตัวต้านทาน 470 โอห์ม 8 ตัว
ตัวต้านทาน 1 กิโลโอห์ม 2 ตัว
แอลอีดี 7 ส่วนคอมมอนคาโถด 2 ตัว
ทรานซิสเตอร์ BC557 2 ตัว
แผ่นวงจรพิมพ์ตามแบบ 1 แผ่น
คอนเน็คเตอร์หรือขา IDE คู่ 90 องศา 1 แถว


Download PCB

Designed by Adisak Chinawong