Microcontroller  

Stepping Motor Board     


 

        วงจรใช้ไอซีสำเร็จรูปเบอร์ ULN2003 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไอซีไดรเวอร์กระแสสูงแบบคอลเล็คเตอร์เปิด สามารถเลือกแรงดันได้กว้างระหว่าง 5-30 โวลท์ จ่ายกระแสได้สูงถึง 500 mA ต่อขา และมีไดโอดที่ป้องกันกระแสย้อนกลับอยู่ภายในไอซีแล้ว ส่วนแอลอีดีที่เรานำมาต่อในวงจรเราจะต่อไว้เพื่อทดสอบการกระตุ้นแต่ละเฟส ของแต่ละแบบจากวงจรชุดทดลองและชุดขับสเต็ปปิ้งมอเตอร์ แรงดันไฟที่ป้อนให้กับสเต็ปปิ้งมอเตอร์ ให้ดูป้ายที่ติดกับตัวสเต็ปปิ้งมอเตอร์ ของแต่ละตัว ซึ่งจะระบุขนาดของแรงไฟไว้ว่ามอเตอร์ตัวนั้นใช้แรงดันเท่าไร และสามารถหมุนได้ใน 1 สเต็ปต่อกี่องศา การแสดงผลที่ LED1-LED4 เราสามารถระบุไว้ในส่วนแรกของโปรแกรม ว่าต้องการจะให้แอลอีดีดวงไหนสว่างเพื่อจะ แสดงผลในสถานะใด ส่วน LED5-LED8 จะแสดงผลของรูปแบบการขับของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ในแต่ละเฟส


 


 

ไอซี เบอร์ ULN2003 1 ตัว
สเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบยูนิโพล่าร์
(Uni-polar stepper motor)
1 ตัว
ตัวต้านทาน 470 โอห์ม 4 ตัว
ตัวต้านทาน 1 กิโลโอห์ม 4 ตัว
แอลอีดี 8 แผ่น
แผ่นวงจรพิมพ์ตามแบบ 1 แผ่น
คอนเน็คเตอร์หรือขา IDE คู่ 90 องศา 1 แถว
ซ็อคเก็ต 16 ขา 1 ตัว
เทอร์มิน็อลบล็อก 2 ขา 1 ตัว


Download PCB

Designed by Adisak Chinawong