Microcontroller

 
 

วิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าจากเมืองไกล

ต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามา

จงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโสภา

ความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ

นิ้วเป็นสายระยางสองเท้าต่างสมอใหญ่

ปากเป็นนายงานไปอัธยาศัยเป็นเสบียง

สติเป็นหางเสื่อถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง

ถือไว้อย่าให้เอียง เลาะแล่นเลี่ยงข้ามคงคา

ปัญญาเป็นกล้องแก้วส่องดูแถวแนวหินผา

เจ้าจงเอาหูตาเป็นล้าตาฟังดูลม

ขี้เกียจเป็นปลาร้ายจะทำลายให้เรื่อจม

เอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไป

จึงจะได้สินค้ามาคือวิชาอันพิสมัย

เจ้าจงมั่นหมั่นหมายใจจึงจะได้สินค้ามา

กาพย์ยานี 11

 

อินเตอร์รัพท์

พอร์ตอนุกรม