Microcontroller


การทำ Dry flim            การออกแบบสร้างลายวงจรพิมพ์สามารถทำได้หลายๆวิธี โดยมีโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Protel, PCB Design, Or CAD หลังจากออกแบบเสร็จ เรียบร้อย แล้ว ก็ให้พิมพ์แบบ negative โดยพิมพ์ลงบนแผ่นใสที่ใช้สำหรับถ่ายเอกสาร การพิมพ์แบบ negative อาจจะใช้วิธีการที่ต่างๆ กันไปแล้วแต่โปรแกรม ที่นำมาใช้ แต่ในส่วนของบอร์ดทดลองสามารถนำลาย วงจรที่แสดงในรูป

รูป ลายวงจรที่เป็น negative


อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสร้างแผ่นวงจรพิมพ์


1 แผ่น PCB ขนาด 8 cm x 8 cm
2 Photo polymer Resist Film (Dry Film) ขนาด 8 cm x 8cm
3 แผ่นใสถ่ายเอกสาร พร้อมถ่ายลายวงจรที่เป็นแบบ negative
4 โซเดียมคาร์บอเนต (โซดาซัก,โซดาแอซ )
5 เตารีด พร้อมผ้ารองรีด
6 ใบมีด และสก็อตเทปใส
7 โคมไฟขนาด 100 วัตต์
8 น้ำยากัดปรินท์ หรือ กรดกัดปรินท์
9 ขันน้ำพลาสติก อื่นๆ

 

 

ขั้นตอนการทำแผ่นวงจรพิมพ์


          ในการสร้างลายทองแดงเพื่อใช้งานนั้น สามารถใช้อุปกรณ์น้อยชิ้นแต่ ผลที่ออกมาดีมากจากการที่ได้ให้นักศึกษาทดลองทำสามารถทำได้ดีในครั้งเดียวเป็นส่านใหญ่โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ั้นตอนที่ 1 ตัดแผ่นทองแดงขนาดเท่าแบบแล้วทำความสะอาด          

  

ขั้นตอนที่ 2 ตัดแผ่น DRY FLIM ขนาดเท่าแบบ ( DRY FILM ที่ซื้อมาซองหละประมาณ 300 บาทมี 5แผ่น จากที่ทดลองdry film 1 แผ่นทำได้ 9 ชุด สามารถดูลายละเอียดของ DRY FILM ที่เวปของบริษัท WARA )


ขั้นตอนที่ 3 นำแผ่น DRY FILM มาลอกเอาส่วนที่มีพลาสติกบางๆออกมาติดบนแผ่นทองแดงแล้วรีดฟองออกให้หมด ระวังต้องสังเกตุส่วนด้านบาง เวลาขยี้จะไม่มีเสียง


ขั้นตอนที่ 4 นำผ้ามาวางทับบนชิ้นงานแล้วใช้เตารีดๆที่ผ้าให้ DRY FILM ติดกับแผ่นทองแดงถ้าเป็นฟองอากาศให้ใช้เข็มแทงให้หมด


ขั้นตอนที่ 5 นำส่วนที่เป็นลายวงจร NEGจากแผ่นใสมาตัดให้พอดีกับแผ่นทองแดง แล้ววางทับลงบนส่วน DRY FILM ระวังอย่าให้กลับด้าน ขั้นตอนนี้มีหลายคน ต้องวางอุปกรณ์ กลับด้าน แล้วต้องจัดวางให้พอดีกับแผ่นทองแดง
ขั้นตอนที่ 6 นำกระจกมาวางทับบนชิ้นงาน แล้วใช้หลอดไฟขนาด 100 วัตต์ส่องระยะห่างประมาณ 1 ฟุต ส่วนเวลาก็ประมาณ 30 นาที่ ไม่ต้องห่วงเรื่องแสงภายในห้องแต่ก็อย่าให้ถูกแสงนาน เคยมีนักศึกษาส่องทั้งคืนก็ใช้ได้เหมือนกัน แต่ก็มีข้อเสียคือล้างยาก

ขั้นตอนที่ 7 พอครบเวลาให้ลอกส่วนที่เป็นพลาสติกที่ DRY FILM ออกพลาสติกจะแข็งกว่าที่ลอก ออกครั้งแรกขยี้เสียงจะดังกร็อบแกร็บเลยหล่ะ แล้วนำไปล้างโดยน้ำยาโซเดียมคาร์บอเนตจะเห็นลายอย่างชัดเจนอัตราส่วนโซเดียมคาร์บอเนต 1 ช้อนชาต่อน้ำ 1 /2 ลิตร ราคากระป๋องละ 37 บาท เยอะมากใช้เป็นเทอม)

ขั้นตอนที่ 8 นำแผ่นทองแดงที่ขึ้นลายมาแต่งโดยปากกาเคมีหากมีลายที่ขาดไป ( เลือกปากกาแบบที่ลบไม่ไดPermanent )

ขั้นตอนที่ 9 นำไปกัดโดยนำยากัดปรินท์แล้วตรวจสอบความเรียบร้อย น้ำยากัดทองแดงเป็นกรด การใช้งานต้องระวังไว้ให้มากแบ่งขายเป็นถุงเล็กๆ ถุงละ 10 บาท ให้ผสมกับน้ำขนาดท่วมแผ่นทองแดง ถ้าใส่น้ำมากก็ต้องคอยนานเชียวหล่ะห้ามแช่ทิ้งไว้ให้เขย่าไปเรื่อยๆ ลายจะออกมาสวย
ขั้นตอนที่ 10 นำแผ่นทองแดงที่กัดเสร็จแล้วไปล้าง dry film ออกโดยใช้ทินเนอร์แล้วตรวจสอบความเรียบร้อย ก่อนแล้วนำไปเจาะรู
ขั้นตอนที่ 11 นำแผ่นทองแดงที่สำเร็จไปทำความสะอาดแล้วผึ่งให้แห้ง (อย่าให้มีคราบติด) ทำการเคลือบด้านลายทองแดงโดยน้ำยาเคลือบ PCB แบบสำเร็จ หรืออาจทำขึ้นเอง โดยใช้ทินเนอร์ผสมกับยางสนในอัตราส่วนทินเนอร์ 100 CC (1 ขวดกระทิงแดง) ต่อยางสนบดให้ละเอียดประมาณ 2 ช้อนชา เขย่าให้ยางสนละลาย แล้วนำมาทาเคลือบที่แผ่นลายทองแดง 2 รอบ หลังจากนั้นนำไปผึ่งให้แห้งสนิทจะได้แผ่นวงจรพิมพ์ที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน

Designed by Adisak Chinawong