Microcontroller

กลับหน้าหลักHome

 

Electronics book MCS-51

ผมได้เริ่มผมได้เริ่มเขียนตำราเล่มนี้จากการค้นคว้า และการทดลองโดยใช้เวลานานหลายปีผม โดยในการทดลอง และค้นคว้าในแต่ละเรื่อง ผมได้นำมาเผยแพร่ในเวปไซต์นี้ ผม จนในที่สุดเมื่อครบรอบ 12 ปี ของเวปไซต์ ผมจึงได้จัดทำเป็นหนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ MCS-51 ที่ผมได้ตรวจทานให้ดีที่สุดผม จนผมมีความพึงพอใจแล้ว จึงนำออกเผยแพร่ อีกครั้ง ผม ซึ่งผมจะไม่จัดทำบทความหรือ โครงงาน ของ MCS-51 ที่เป็นภาษาแอสเซมบลี้อีกแล้ว ผม ส่วนในเนื้อหาเดิมก่อนที่จะรวบรวมเป็นหนังสือเล่มนี้ ผมยังคงเก็บไว้ในเนื้อที่เวป 100 MB ที่ผมได้เช่าไว้นี้ ผม จนกว่าเนื้อที่ไม่พอใช้ ผมจึงจะลบ เพื่อให้เหลือเพียงหนังสือเล่มนี้เท่านั้น
ผมได้เริ่มอนึ่งผมต้องขอขอบคุณผู้ที่ผมได้อ้างอิงไว้ในบรรณานุกรมทุกท่านผม เอกสาร หนังสือ วิทยาลัยเทคนิคน่าน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการเผยแพร่ของท่าน ทำให้หนังสือของผมได้เสร็จสิ้นลง ผม ผมยังเชื่อและศรัทธาว่า "ยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับ" แล้วผมจะยังทำบทความ เพื่อเผยแพร่ต่อไป ปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป ปปปปปปป

ผมได้เริ่มรำพึง... โรงเรียนเนื้อที่ 100MB เป็นของผม ผม ผมเป็นครูใหญ่ ครูน้อย ภารโรง และนักเรียน ผมไม่ได้เรียกร้องการเข้ามาเยี่ยมชมผม ผมไม่จำเป็นต้องรู้จักผู้ที่จะมาเป็นนักเรียนผม ผมไม่ต้องให้ใครมาตรวจสอบ ผม ผมไม่ไช่พ่อค้าเพื่อหวังผลกำไร ผม หลายคนถามผมว่าแล้วทำๆไม่? ผมทำเพราะผมชอบทำ และทำเท่าความรู้ที่ผมมีอยู่ ผม ผมทำเพราะผมอยากอยู่กับความจริงของเนื้อที่น้อยนิด ในที่นี้ ผมไม่ต้องให้ใครกำหนด หรือคาดหวังสิ่งใดที่สูงเกินกว่า ที่ผมคิดว่าตัวผมจะสามารถทำให้มันเป็นไปได้ ผม ที่สำคัญผมคิดว่าตัวเองได้รางวัลจากชีวิตที่ได้มาเป็นครูมากเกินที่ผมคาดไว้ ผมจึงอยากให้ความรู้โดยให้กับคนที่อยากได้ มากที่สุดผม ดังนั้นเนื้อหา และบทความทั้งหมดที่เป็นของผม จึงไม่สงวนลิขสิทธิ์ใดๆ สำหรับการเผยแพร่ฟรีนะครับผม เพียงรบกวนท่านช่วยกรุณาระบุที่มาให้ผมด้วยนะครับ