Microcontroller

 
Recycle

วันที่ 1-3 มกราคม 2548 ผมได้ไปดูวัสดุเก่าๆรอแทงจำหน่าย ที่งานพัสดุโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เก่าๆ เครื่องพิมพ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ หลังจากนั้นได้ไปเที่ยวตลาดคลองถมที่มีตามต่างจังหวัด เพื่อที่จะค้นหาว่ามีอะไรเป็นของถูกขายทิ้งมากที่สุด โดยได้เริ่มทัวร์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ แล้วขับรถผ่านเส้นทางหลายๆ จังหวัด โดยเฉพาะร้านบริการรับซ่อมคอมพิวเตอร์ และผมได้รวบรวมซื้อบางส่วนมาในราคาถูก เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการนำเสนอ