Microcontroller

 
Robot car

    ศึกษาและสร้างรถเดินตามเส้น พอดีมีประเพณีงานแข่งเรือยาวประจำจังหวัด ผมซื้อรถให้ลูกเล่น วันเดียวพังก็เลยเสียดาย เลยทดลองออกแบบวงจร เขียนโปรแกรมให้เดินตามเส้น แล้วเรียกเป็น Robot car ก็อยากเล่นกับเขาบ้างครับ ส่วนรูปบางรูปเป็นส่วนที่พรรคพวกเขาสงสารเลย เอาล้อกับมอเตอร์ให้ลองทำเล่นดูครับ ยังไงก็เป็นทางเลือกนะครับ เพราะส่วนประกอบจะแพงหากซื้อของมียี่ห้อ

 

 Robot car